Main page                             About Per Soerensen Photography                                 Biography                          Contact                              Blog

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Copenhagen Open 2015

 

                                                                                                                                                                                                             

 

WDSF Open Youth Standard

WDSF Open Youth Latin

Under 21 Latin

WDSF World Open Standard

WDSF World Open Latin

 

 

 

 

2015 WDSF/PD European Dancesport Champ, Standard 

Adult Combi

WDSF Senior 1 Open Standard

Senior 3 Standard

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            © Per Sørensen 2012